Ana içeriğe atla

Vakfımıza üyelik için sizleri bekliyoruz. Resmi senedimizin 19.maddesine göre üye olma usulü aşağıda belirtilmiştir.

Üye Olma Usulü:

Vakfa üye olmak isteyenler, başvurularını Iğdır Üniversitesini Geliştirme Vakfı Üyelik Giriş Beyannamesini doldurmak ve Yönetim Kuruluna vermek suretiyle yaparlar. Yönetim Kurulunca, bu başvuru, en geç iki ay içerisinde karara bağlanır. Bu kararın ilgiliye tebliğini takip eden ilk aybaşından itibaren gerekli ödentilerin yatırılmasıyla Vakıf üyeliği hukuken ve fiilen başlar. Ancak, Vakfın ilk kuruluş yılında yapılacak üyelik başvuruları hakkında Yönetim Kurulu Başkanlığınca Üyelik isteğinin reddi dışında alınacak kararların ilgiliye tebliği gerekmez. Vakıf üyelerine bir kimlik belgesi verilir.

Vakıf üye aidatları ne kadar? Nasıl ödemem lazım?

Giriş aidatı 100 TL’dir. Yıllık üyelik aidatı 1.200 TL’dir. Vakfın banka hesabına havale yoluyla ödenmektedir. Ödemenin yapılacağı hesap bilgileri Banka: Vakıf Bank Iğdır Şubesi Hesap Adı: Iğdır Üniversitesini Geliştirme Vakfı
IBAN No: TR85 0001 5001 5800 7319 2227 49 

Vakıf üye aidatlarını vakfa gelerek ödemem mümkün mü?

Evet. Vakfa gelip aidat makbuzu ile ödeme yapılabilir.

Yurt dışında ikamet ediyorum. Vakıf üyesi olabilir miyim?

Evet. Hiçbir engel yoktur.

 Üye Olmak İstiyorum.